РИО - Търговище Свободни работни места Конкурси Легализация на документи Обратна връзка Полезни връзки Административен регистър Административни услуги Достъп до общ. информация Декларации /чл. 12 ЗПУКИ/ Сигнали за корупция За контакти

Структура на РИО  РИО - Търговище е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

За шести пореден път в гр. Шумен се проведе конкурс за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви надежди”. Участниците от ПУИ „Д-р Петър Берон”, гр. Търговище за трети път се връщат с награди и високи отличия от този конкурс. 

Отделите координират, инспектират и анализират цялостната организация на образователно-възпитателния процес в детските градини, училищата и обслужващите звена на гр. Търговище. Изготвят отговори на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения. Координират и създават организация по изпълнението на държавния план-прием, както и провеждането на държавните зрелостни изпити. Осъществяват дейности, свързани с насочване за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности. Разработват програми и стратегии за развитие, функциониране и осъществяване на образователни структури на територията на областта.

 Във връзка със 17 ноември - ден за възпоменание на жертвите на ПТП, беше проведен кратък рецитал. В него бяха поднесени факти по темата от световен мащаб, както и за обстановката в България.

 Темата е застъпена в Здравно - образователната програма на училището, където се акцентира върху проблемни за учениците въпроси, касаещи тяхното здраве. Малките ученици се запознаха по подходящ начин с устройството на зъбите, причините за зъбните забол ...